کتاب اسیدهای آمینه در تغذیه دام

کتاب اسیدهای آمینه در تغذیه دام

کتاب اسیدهای آمینه در تغذیه دام توسط ج. پ. ف. دملو تهیه شده که دکتر محسن دانش مسگران با همکاری جمعی از مهندسین و دانشجویان در سال ۱۳۷۸ این کتاب را ترجمه کردند و فایل PDF کتاب ترجمه شده را در ۴۶۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب کتاب اسیدهای آمینه…