اصول طراحی در فضای سبز و پارک ها

کتاب اصول طراحی در فضای سبز و پارک ها

کتاب اصول طراحی در فضای سبز و پارک ها توسط معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۸۶ برای دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شده است که فایل PDF این کتاب را در ۱۴۶ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب کتاب اصول طراحی در…