اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی(جلد 1

کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران

دو جلد کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران نوشته مهندس توسلی از کتاب های قدیمی در زمینه شهرسازی هستش که می تونید این دو جلد کتاب با ارزش رو به صورت فایل pdf از لینک های زیر دانلود کنید.   1,974