کتاب انسیس و المان محدود

کتاب انسیس و المان محدود

کتاب انسیس و المان محدود با عنوان Ansys توسط حمیدرضا جاهدمطلق، محمدرضا نوبان و محمدامین اشراقی در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است که در آن به آموزش نرم افزار انسیس و روش اجزا محدود پرداخته اند و فایل PDF آن را در ۴۱۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. فهرست مطالب کتاب انسیس…