کتاب برنامه ریزی استراتژیک

کتاب برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران

فصل اول تا هفتم کتاب برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران با نمونه موردی کلانشهر تهران رو به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید. هفت فصل اول کتاب برنامه ریزی استراتژیک: مفاهیم اولیه و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک روند تحولات برنامه ریزی استراتژیک دیدگاه و رویکردهای مختلف در…