کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری توسط دکتر سید رامین امینی نژاد و قدرت افتخاری در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است به انتشار دانشگاه پیام نور رسیده است. فایل PDF این کتاب را که دارای ۹ فصل و ۱۲۸ برگ می باشد از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. فهرست…