کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری | دانلود کتاب

کتاب برنامه ریزی و مدیریت شهری مسائل نظری و چالش های تجربی نوشته سیدمحمود نجاتی حسینی که توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران در سال ۱۳۸۱ چاپ شده رو از فایل PDF می تونید دانلود کنید. این کتاب در دو فصل کلی زیر و ۱۸۳ صفحه تهیه شده. بخش اول: برنامه ریزی و مدیریت…