روش های های مقدماتی تحلیل جمعیت

کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت توسط شهلا کاظمی پور در سال ۸۷ تهیه شده. در این کتاب روش های جمع آوری اطلاعات جمعیتی و فنون تجزیه و تحلیل این اطلاعات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف کلی درس در این کتاب ، آشنایی با اصول و موضوعات اساسی و نه چندان پیچیده مربوط…