کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت

کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت (تست های روتین، تایپ و ویژه)

کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت (تست های روتین، تایپ و ویژه) توسط محمد خارزی در شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۸۴ تهیه شده که فایل PDF آن را در ۲۹۹ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت ترجمه کتاب Testing of Power Transformers (Routine tests, Type tests and Special tests) است…