کتاب حقوق شهروندی

کتاب حقوق شهروندی سهراب زاده و زراعت

کتاب حقوق شهروندی دکتر مهران سهراب زاده و دکتر عباس زراعت اساتید دانشگاه کاشان زیر نظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تهیه شده است که فایل PDF این کتاب را در ۱۸۸ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید. در این بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام و غرب مطرح…