حقوق و مقررات شهرسازی

حقوق و مقررات شهرسازی

کتاب حقوق و مقررات شهرسازی رو می تونید از لینک زیر به صورت Word دانلود کنید حدود موضوعی در مجموعه مقررات شهرسازی : ۱- فقدان رشته ای خاص در تقسیمات حقوق داخلی و همچنین در مراکز علمی و دانشگاهی کشور در مورد حقوق شهری .مدیریت شهری . مقررات شهرسازی و غیره تعیین این محدوده موضوعی…