کتاب تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور

کتاب تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور

کتاب تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور مربوط به شاخه کاردانش گروه تحصىلى امور دامى و طیور که توسط مهرداد نفىسى، مجید افشار، مهرداد ایرانی تألیف شده است را به صورت PDF در ۱۲۵ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب کتاب تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور : احداث جایگاه مناسب طیور تجهیزات…