بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی

ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس

بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی

ترکیبات شیمیایی اسانس گل نرگس Narcissus tazetta L. در دو شرایط مزرعه ای و رویشگاه طبیعی در خراسان جنوبی بررسی گردید. اسانس نرگس از روش استخراج حلال با استفاده از نرمال هگزان تهیه گردید. پس از خالص سازی به دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق گردید، مقدار و نوع ترکیبات اسانس مشخص گردید. ۱۲ ترکیب که ۸۲٫۸۲ درصد کل اسانس نمونه مزرعه ای و ۱۳ ترکیب که ۸۶٫۶۳ درصد کل اسانس نمونه رویشگاه طبیعی را تشکیل می دادند، شناسایی گردید. دودکان (۳۰٫۲۵ درصد) در نمونه مزرعه ای و (۲۸٫۲۹ درصد) در نمونه رویشگاه طبیعی و تترادکان (۲۵٫۸۰ درصد) در نمونه مزرعه ای و (۳۵٫۰۵ درصد) در نمونه رویشگاه طبیعی، ترکیبات اصلی را تشکیل دادند. نوع و مقدار ترکیبات اسانس به ویژه ترکیبات با مقادیر ناچیز، در دو شرایط، تفاوت هایی را نشان دادند.

کلید واژه: اسانس، تترادکان، دودکان، نرگس، GC،GC/MS

نویسندگان: فاطمه خعی، احمد خلیقی، محمدعلی ناصری، پرویز آبرومند

عنوان کامل مقاله: بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (.Narcissus tazetta L) در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی

نام فایل: بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *