طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

پارک ملت مهاباد

طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

فضاهای سبز شهری یکی از کاربردهای مؤثردرکیفیت فضایی مناطق شهری است که با گسترش ومتراکم شدن بیش از پیش شهرها براهمیت آنها افزوده می شود. امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده است، که تشدید آلودگی های محیطی از مهم ترین این عوارض به شمار می آیدکه خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درو ن شهری وتغییر کاربری این گونه اراضی است. اهمیت این پارک هاو فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. پارک های شهری به لحاظ کارکردهای زیست محیطی،اجتماعی واقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری وبهبود سطح رفاه عمومی می شوند. پارک شهری به عنوان بخش از زیرساخت طبیعی ومؤلفه ای تآثیرگذار در سیمای شهر،محل ارتباط انسان شهرنشین وطبیعت است؛انسانی که با توسعه سریع پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی باطبیعت بیگانه شده است.به این ترتیب مفهوم پارک در شهرهای معاصر اهمیت بیشتری یافته وبا توجه به نیازهای روانی واجتماعی جدیدافراد،برنامه ریزی پارک های پایدار جهت احیای اکوسیستم های فراموش شده شهر ،امری ضروری به نظر می رسد.پارک پایدار موضوع جدیدی در ارتباط انسان معاصر شهری با محیط زیست پیرامونش ،مطرح می کند.دراین راستاهدف از طراحی پارک های پایدار،ایجادمکانهایی است که نیاز به انرژی های تجدید ناپذیر رابه حداقل ممکن برساند ورابطه مردم با محیط زیست را بهبود بخشد. این تحقیق برا ی پاسخگویی به نیاز طراحی پارک های پایدار شهری تدوین شده و با بررسی و تحلیل مدارک جمع آوری شده،تعریف دقیقی از پارک شهری و اصول طراحی منظر پایدار قابل تعمیم در توسعه این پارک ها را ارائه می دهد. هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکاری برای طراحی این پارک ها و امکان توسعه آنها در قالب گسترش و توسعه عملکردی است. مطالعه موردی ، پارک ملت مهاباد است که به عنوان فضای سبز کلان و حیاتی، درشمال غرب شهر مهاباد واقع شده است.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، ادریس پروزن

ارسال کننده: ابراهیم الیاسی

نام فایل: طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *