پایان نامه طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقا کیفیت محیطی

پایان نامه طراحی مسیر گردشگری

پایان نامه طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقا کیفیت محیطی

پایان نامه طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقا کیفیت محیطی (نمونه موردی لبه ساحلی شهر محمودآباد) رو در ۱۸۹ صفحه به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مسیر گردشگری ساحلی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه

هدف پژوهش

روش تحقیق

 

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه

بخش اول: نظریات کیفیت محیطی

 • مقدمه
 • مفهوم کیفیت
 • نظریه جین جیکوبز
 • نظریه حالت های ادراک انسانی اپلیارد
 • نظریه نیازهای انسانی جان لنگ
 • نظریه یان بنتلی
 • نظریه مولفه های مکان دیوید کانتر
 • میشائیل تریپ
 • جان پانتر و متیو کرمونا
 • متیو کرمونا
 • جمع بندی
 • دسته بندی کیفیت ها بر اساس ابعاد طراحی شهری

بخش دوم: کیفیت لبه ساحلی

 • مقدمه
 • توقعات موردی از لبه دریا به عنوان فضای شهری
 • اصول کلی طراحی سواحل
 • ارکان و معیارهای طراحی لبه ساحلی در قالب ابعاد مختلف طراحی شهری

بخش سوم: تجارب جهانی

 • مقدمه
 • تجارب جهانی در زمینه طراحی مارینا
 • پارک خطی ساحلی
 • طراحی شهری اوکلند

بخش چهارم: نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری

 • معیارها و شاخص های سنجش وضع موجود لبه ساحلی
 • اصول و معیارهای طراحی لبه ساحلی

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

تکنیک های تحلیل طراحی شهری

تحلیل چیدمان فضا

تحلیل های کمی

 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • روش تاپسیس

طیف لیکرت

جمع بندی

 

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش

مقدمه

معرفی محدوده

عوامل توسعه شهر

کاربری اراضی

کاربری لبه ساحل

ساختار اصلی شهر

وضعیت طبقات در شهر

وضعیت طبقات در لبه ساحلی

وضعیت توده و فضا

وضعیت اجتماعی

معرفی گردشگران

نتیجه گیری

 

فصل پنجم: تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

ارزیابی جنبه های عینی، ذهنی، عملکردی و بصری لبه ساحلی

تحلیل کمی پرسشنامه ها

 • اعمال روش AHP
 • اعمال روش TOPSIS
 • تحلیل وزن بندی

تحلیل SWOT

نتیجه گیری

 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

جدول اهداف و راهبردها

ارائه گزینه های طراحی

 • گزینه یک
 • گزینه دوم

انتخاب گزینه برتر

شرح گزینه برتر

کلیات گزینه

جزئیات هریک از بخش ها

نتیجه گیری

نام فایل: پایان نامه طراحی مسیر گردشگری ساحلی با تاکید بر ارتقا کیفیت محیطی

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *