جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزوه میکروبیولوژی

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران که توسط اساتید این دانشگاه در ۳۱ بخش تدریس شده است، توسط دانشجویان پیاده سازی و ویرایش شده و به صورت PDF تایپ شده است که از لینک داده شده می توانید آن را دانلود نمایید.

جزوه میکروبیولوژی دانشگاه تهران توسط اساتیدی از جمله دکتر میرصالحیان، دکتر عینی، فیض آبادی، نخجوانی و بهادر در ۳۱ بخش تهیه شده است که هر بخش از این جزوه توسط عده از دانشجویان پیاده سازی شده و ویرایش و تایپ هر بخش را نیز گروهی دیگر از دانشجویان دانشگاه برعهده داشته اند.

فهرست مطالب جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

 • مقدمه و طبقه بندی باکتری ها (دکتر میرصالحیان)
 • ساختمان باکتری ها (دکتر میرصالحیان)
 • متابولیسم باکتری ها (دکتر ایمان عینی)
 • فیزیولوژی رشد باکتری ها (دکتر ایمان عینی)
 • ژنتیک میکرواگانیسم ها (دکتر فیض آبادی)
 • آنتی بیوتیک ها (دکتر نخجوانی)
 • تأثیر مواد شیمیایی و فیزیکی بر روی میکروب ها (دکتر بهادر)
 • توکسینوژنز (دکتر فیض آبادی)
 • پاتوژنز باکتری ها و فلور نرمال (دکتر ایمان عینی)
 • کوکسی گرم مثبت (استافیلوکک) (دکتر ایمان عینی)
 • کوکسی گرم مثبت (استرپتوکک، پنوموکک) (دکتر ایمان عینی)
 • نیسریاسیه (گنوکک، مننگوکک) (دکتر نخجوانی)
 • کورینه باکتریوم (باسیل دیفتری) + لیستریا (دکتر نخجوانی)
 • مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (دکتر فیض آبادی)
 • مایکوباکتریوم لپره – اکتینومایست ها (اکتینومیست) (دکتر فیض آبادی)
 • انتروباکتریاسیه (دکتر میرصالحیان)
 • انتروباکتریاسیه (شیگلا، سالمونلا) (دکتر میرصالحیان)
 • سودومناس – لژیونلا (دکتر بهادر)
 • یرسینیا – ویبریوناسیه – کمپیلوباکتر (دکتر میرصالحیان)
 • H.influenzae & Brucella (دکتر بهادر)
 • Bordetella pertussis (دکتر بهادر)
 • باسیلاسیه (شاربن) – باسیل گرم منفی بی هوازی (باکتروئیدوس) (دکتر نخجوانی)
 • کلستریدیوم ها (دکتر فیض آبادی)
 • اسپیروکتاسیه (ترپونم) (دکتر بهادر)
 • اسپیروکتاسیه (بورلیا – لپتوسپیرا) (دکتر نخجوانی)
 • کلامیدیا – میکوپلاسما (دکتر بهادر)
 • خلاصه جلسات دکتر میرصالحیان
 • عفونت های پوست (دکتر عینی)
 • عفونت های دستگاه تنفس (دکتر فیض آبادی)
 • عفونت های باکتریایی خون و مایعات بدن (دکتر بهادر)
 • عفونت های دستگاه ادراری – تناسلی (دکتر میرصالحیان)

نام فایل: جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com 

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *